MENU

Tilburg
Category

Eco_Image-6

4698

Tilburgers denken mee

Tilburg

april 20, 2015

Tilburgers kunnen meedenken over een duurzaam Tilburg. Ideeën posten kan tot en met 15 december op de Facebookpagina van de gemeente.

2 van die ideeën worden na de 15e door wethouder Berend de Vries uitgekozen om ze uit te gaan voeren. Voor het beste idee om de luchtkwaliteit te verbeteren is een bedrag van 10.000 euro beschikbaar. Het beste algemene duurzame idee kan 5.000 euro winnen. De suggesties moeten aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moeten de ideeën bijdragen aan de verbetering van de duurzaamheid in Tilburg en moeten ze uitvoerbaar zijn. Verder moet er voor een idee draagvlak zijn onder de Tilburgers. Het aantal likes op Facebook is daarbij belangrijk. Ook moet degene die met de suggestie komt, helpen bij de voorbereiding en uitvoering van het project. Bewoners erbij betrekken en regelmatig verslag doen van de vorderingen op de Facebooppagina van de gemeente.
Hergebruik van afval

Een duurzaam idee kan gaan over energiebesparing en hergebruik van afval. Maar ook over duurzaam produceren en educatie. De beschikbare bedragen zijn bedoeld als een stimulans, zodat het idee ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Berend de Vries van Milieu: “Ik heb er vertrouwen in dat er veel creatieve en vooral ook uitvoerbare ideeën worden ingediend. Tilburg zit barstensvol talent, initiatief- en innovatief vermogen. Daar willen we als gemeente zoveel mogelijk gebruik van maken.

Read article

background

4415

Tilburg in beweging

Tilburg

april 17, 2015

De wereld staat voor grote veranderingsprocessen door politieke, economische en sociale turbulentie. Deze hebben grote gevolgen voor de verdeling van schaarse hulpbronnen als energie, voedsel en water, maar ook voor de globaliserende arbeidsmarkt waar zwakkeren gemakkelijk de dupe kunnen worden.
Onze grootste bijdrage aan het vinden van duurzame oplossingen leveren we door ons onderzoek. Onze onderwijsprogramma’s zijn gericht op maatschappelijk verantwoordelijke posities voor onze alumni, de masteropleiding recht is gericht op de rol van recht bij het zoeken naar duurzaamheidsoplossingen. Op deze pagina wil de universiteit laten zien welke maatregelen zij neemt in haar bedrijfsvoering om oplossingen aan te dragen voor dergelijke problemen, daarvoor is het Corporate Social Responsibility programma opgesteld. Dit programma is gebaseerd op ISO 26000 en loopt uiteen van een sedumdak op nieuwbouw, tot eerlijk zaken doen met leveranciers en goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

Corporate Social Responsibility (CSR) zien we als een integrale visie op modern ondernemerschap, waarvan de kern is dat de organisatie in de hele keten van haar activiteiten toegevoegde waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Deze visie wordt door organisaties op zichtbaar strategisch en operationeel niveau ingevuld en gepraktiseerd. In de kern is CSR een continu verbeterproces en is het in feite nooit af. Duurzame ontwikkeling betekent immers het zoeken naar een juiste balans tussen People, Planet en Profit.
Bij CSR gaat het om het gezonder maken van de universiteit door overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en van de bedrijfsvoering. Daarnaast gaat het er om hierover verantwoording af te leggen aan belanghebbenden van de universiteit inclusief de samenleving. Verantwoordelijkheid en verantwoording zijn dus twee zijden van de CSR-medaille.

Read article