MENU
background

Tilburg in beweging

Comments (0) Tilburg

De wereld staat voor grote veranderingsprocessen door politieke, economische en sociale turbulentie. Deze hebben grote gevolgen voor de verdeling van schaarse hulpbronnen als energie, voedsel en water, maar ook voor de globaliserende arbeidsmarkt waar zwakkeren gemakkelijk de dupe kunnen worden.
Onze grootste bijdrage aan het vinden van duurzame oplossingen leveren we door ons onderzoek. Onze onderwijsprogramma’s zijn gericht op maatschappelijk verantwoordelijke posities voor onze alumni, de masteropleiding recht is gericht op de rol van recht bij het zoeken naar duurzaamheidsoplossingen. Op deze pagina wil de universiteit laten zien welke maatregelen zij neemt in haar bedrijfsvoering om oplossingen aan te dragen voor dergelijke problemen, daarvoor is het Corporate Social Responsibility programma opgesteld. Dit programma is gebaseerd op ISO 26000 en loopt uiteen van een sedumdak op nieuwbouw, tot eerlijk zaken doen met leveranciers en goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

Corporate Social Responsibility (CSR) zien we als een integrale visie op modern ondernemerschap, waarvan de kern is dat de organisatie in de hele keten van haar activiteiten toegevoegde waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Deze visie wordt door organisaties op zichtbaar strategisch en operationeel niveau ingevuld en gepraktiseerd. In de kern is CSR een continu verbeterproces en is het in feite nooit af. Duurzame ontwikkeling betekent immers het zoeken naar een juiste balans tussen People, Planet en Profit.
Bij CSR gaat het om het gezonder maken van de universiteit door overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en van de bedrijfsvoering. Daarnaast gaat het er om hierover verantwoording af te leggen aan belanghebbenden van de universiteit inclusief de samenleving. Verantwoordelijkheid en verantwoording zijn dus twee zijden van de CSR-medaille.